Wat is chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. 

De Chirogroepen willen alle kinderen en jongeren in hun vrije tijd samenbrengen, zonder onderscheid. Via spel willen we hen ervaringen laten opdoen, leren samenleven, een kijk bieden op zichzelf en op de wereld.

 De Chiro is meer nog dan spel, we willen een leerschool voor het leven zijn. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren willen we met hen streven naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigeheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode).

 Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

 Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging.

 Nationaal 

Een Chirogroep wil aan alle kinderen en jongeren uit de buurt of het dorp elke week megasjieke activiteiten aanbieden. Dat gaat van denderende pleinspelen en nachtelijke sluipspelen, over sompige bekentochten en verrassende zoektochten, naar luikeelse zangstondes en creatieve expressies. Het Chirojaar begint in september en eindigt met een spetterend bivak in de zomervakantie.

 In een Chirogroep wordt er aandacht besteedt aan momenten met de hele Chirogroep. De meeste activiteiten gebeuren echter per afdeling. Een afdeling is een leeftijdsgroep. Er zijn meestal 5 of 6 afdelingen: de ribbels (6 tot 8 jaar), de speelclub (8 tot 10 jaar of 6 tot 9 jaar), de rakwi's (9 of 10 tot 12 jaar), de tito's (12 tot 14 jaar), de keti's (14 tot 16 jaar) en de aspi's (16 tot 18 jaar). We zijn er bovendien van overtuigd dat we pas vanaf het eerste leerjaar een meerwaarde kunnen bieden en stellen daarom een minimumleeftijd.

 De hele werking van de Chirogroep wordt verzorgd door de leidingsploeg: van activiteiten voorbereiden, kinderen en jongeren begeleiden, een bivakplaats zoeken, de financiën gezond houden, subsidies aanvragen, ouders bezoeken, naar de jeugdraad gaan, samen vergaderen... Zij beslissen wat er al dan niet gebeurt in hun Chirogroep.

 De leidingsploeg bestaat uit jonge vrijwilligers. Zonder vergoeding stoppen ze wekelijks vele uren van hun vrije tijd in hun Chirowerking. Uit hun ploeg kiest de leiding één of twee groepsleid(st)ers. Zij bewaren het overzicht over de hele werking, zitten de vergaderingen voor en vormen een aanspreekpunt voor externen. Soms kiezen ze ook voor een volwassen begeleid(st)er die hen advies kan geven vanuit het gezichtspunt van iemand met wat meer levenservaring, met kinderen, enz.

 Al houdt de Chiroleiding de touwtjes in handen, ze kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken. Ze kunnen daarvoor meestal rekenen op hun plaatselijke netwerk van ouders, sympathisanten, vzw's, oudercomités, oud-leidingswerkingen, jeugddiensten, ander jeugdwerk, de gemeente, scholen, handelaars, de parochie en kernfiguren. Die netwerkpartners in de buurt kunnen een steun vormen voor een Chirogroep.

 De steun van volwassenen is een belangrijke voorwaarde voor een goede Chirowerking, maar de Chiro is ook een open beweging, die iets wil uitstralen in de maatschappij. We roepen Chirogroepen op om te participeren, om zich te engageren in het plaatselijke netwerk, om mee te bouwen aan een buurtgemeenschap.

 Elke Chirogroep verschilt. Sommige groepen hebben maar 4 afdelingen, sommige geven op zondag activiteiten terwijl andere dat op zaterdag doen, sommige om de twee weken, sommige zijn gemengd, sommige enkel meisjes of jongens, sommige hebben 15 leden, sommige 150, sommige hebben 2 leid(st)ers, sommige 30, sommige dragen systematisch Chirokleren, sommige niet. Daarom kijk je best eens op hun eigen sites (als ze er één hebben, natuurlijk).

 Ben je op zoek naar de voor jou dichtsbijzijnde Chirogroep? Bekijk dan onze kaart van de Chirogroepen!

 Nationaal: Chirostructuur

 De Chiro bestaat uit zo'n 1000 autonome Chirogroepen.  In elke groep heeft de eigen leiding het heft, het initiatief en het beslissingsrecht in handen.

 Dat ze zich zelf het beste kunnen voorstellen, merk je op hun eigen sites.

 Om die groepen te ondersteunen is er een Chirostructuur van gewesten, verbonden en een nationaal niveau.

 Regionaal: gewest verbond en regionale secretariaten Het gewest Enkele groepen uit nabijgelegen steden en gemeenten vormen samen een gewest. In totaal ondersteunen 73 gewesten de Chirogroepen.

 Het verbond: Een aantal gewesten samen vormen het verbond.  Er zijn zo 10 verbonden.

 Regionale secretariaten: In elke provincie is er een secretariaat, waar leiding terecht kan met allerlei vragen.  Op elk van die secretariaten werken minstens twee beroepskrachten, maar de dag door, en zeker elke avond, zijn er hele groepen vrijwilligers die mee aan die grote Chirobeweging bouwen.

 Stads- en studentenwerkingen In een aantal verstedelijkte buurten is het een grotere uitdaging om Chirogroepen draaiende te houden. Daarom hebben we in de drie grootsteden stadswerkingen.

 Een hele week op kot zonder aan de Chiro te denken, daar slaagt de meeste leiding niet in. In drie steden zijn er studentenwerkingen die hen helpen ontspannen en andere leiding te leren kennen.

 Chirojeugd VlaanderenOp nationaal niveau houden tientallen vrijwilligers en enkele beroepskrachten zich bezig met het uitbrengen van uitgaven, het opzetten van voortgezette cursussen, het uitwerken van afdelingsactiviteiten, het ontwikkelen van interculturele instrumenten, enzoverder...

 meer info chiro.be