Fiscale attesten

Sinds enkele jaren heeft de Vlaamse overheid jeugdkampen voor -12 jarigen fiscaal aftrekbaar gemaakt. 

Vul je naam, E-mailadres, Speelclub of Rakwi, geboortedatum in en we een sturen een attest door naar jou. 

Contacteer Lauren

Ons kamp vindt plaats van 21 tot 31 augustus

Dagtarief: €12

Totaal tarief Speelclub: €84

Totaal tarief Rakwi's: €120 

Er is enkel aftrek van kosten gemaakt voor opvang van kinderen onder de 12 jaar. jullie moeten rekening houden met de werkelijke leeftijd van je kind en niet met zijn leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar (het jaar waarin men de inkomsten en uitgaven van het jaar ervoor aangeeft). Wanneer je kind jarig is tijdens een vakantieperiode waarvan de kosten in aanmerking komen voor fiscale aftrek, kunnen alleen de dagen vóór de verjaardag in rekening worden gebracht. De verjaardag zelf komt dus niet meer in aanmerking.