De afdelingen

Speelclub: 1ste - 2de - 3de leerjaar

Rakwi: 4de - 5de - 6de leerjaar

Tito: 1ste - 2de - 3de middelbaar

Aspi: 4de - 5de middelbaar